Informatie

Wij hebben een uitgebreide historiek over de activiteiten van Edhuca Mensenrechteneducatie Mexico ter beschikking. U kan deze als pdf hier openen.

Aan leerkrachten uit de hoogste jaren van het secundair onderwijs kunnen wij het boek “ Mensenrechten Nu “uit 1988 aanbieden aan de prijs van 10 €. (+ verzendingskosten). Het boek bevat een lessenpakket over mensenrechten met achtergronden voor de leerkracht en praktische delen voor de leerlingen

Voor inzage van het boek en bestellingen gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Wij beschikken over enkele DVD's met SPAANS als voertaal waarop een duizendtal gemeenschapsspellen uitgelegd zijn die kunnen gebruikt worden om conflictbeheersing en samenwerking in groepen in te oefenen.