glij met jouw cursor over de foto's en ontdek meer
Frans Limpens startte Edhuca Mexico op, eerst in Mexico city nadien in Queretaro
Hij werkt via cursussen aan mensenrechteneducatie. De cursussen worden vooral ingericht voor leerkrachten of mensen die nadien zelf deze curussen gebruiken.
Voornaamste hulpmiddel zijn spelen. Hij noemt het spelen voor de vrede. Via het cursusmateriaal verspreid door Edhuca zelf kan men nadien deze spelen zelf hanteren.
Wij zijn een groep vrijwilligers die instaan voor het onderhouden van contacten met Edhuca Mexico opgestart en bezield door onze stadsgenoot Frans Limpens in Queretaro Mexico.
Wij werken dan ook vanuit Aalst.
De groep is samengesteld uit familieleden en bekenden merendeels uit Aalst en omgeving.

Wij hebben deze benaming aangenomen naar analogie met de VZW naar Mexicaans recht
1. Wij staan in voor de organisatie van infosessies over het project in Mexico. We organiseren dit bij voorkeur tijdens de tweejaarlijkse verlofperiode van Frans in België. In die sessies geeft hij dan aanschouwelijke uitleg over zijn werkmethode.

2. Wij ijveren voor het meefinancieren van zijn werking en regelen de betalingen van de sociale lasten en de mutualiteitbijdragen voor Frans en zijn gezin.

3. Wij verspreiden zijn driemaandelijkse Nieuwsbrief waarin hij zijn achterban op de hoogte houdt van zijn activiteiten in Mexico en enkele omliggende landen van Zuid-Amerika.

Edhuca Aalst probeert financiële steun bijeen te krijgen ondermeer door het organiseren van verwenmaaltijden
Edhuca Aalst werkt samen met andere organisaties

Edhuca Aalst probeert om ook hier
de kennis van en het respecteren van
de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens
vorm te geven.

Activiteiten van Edhuca Aalst

23/10/2021 om 10 u.


Een zeer aandachtig publiek hing aan de lippen van de professor Stijn SMET .
De nuancering over dit bijzonder dilemma bracht één uur lang de aanwezigen waarvoor ze gekomen waren : een correcte aanpak van deze gezondheidscrisis.

Het werd duidelijk dat de titel van het symposium ons op het verkeerde been had gezet : het is geen botsing tussen de persoonlijke rechten en het collectief belang. Het is een conflict tussen de persoonlijke rechten van verschillende individuen : een clash van individuele rechten.

Toch hebben de overheden een belangrijke rol in het bepalen van de doelstellingen en de wijze waarop, dus met welke geboden en verboden, het vooropgestelde doel wordt bereikt.

Evident dus dat de staat verantwoordelijk is en dat de gezondheidsinstellingen de nodige middelen hebben om een pandemie correct te kunnen opvangen…

Een zéér geslaagde voormiddag voor een 20tal aanwezigen , die in de vragenronde geen enkel taboe uit de weg gingen.

Het inleidende getuigenis van ziekenhuisverpleegkundige Huguette van Medegael verruimde onze blik op de beleving intramuros, dat toch anders was dan wat ik als woonzorgcentrumarts had beleefd. Haar boodschap : laat je vaccineren, maar een verplichte vaccinatie alleen voor de zorgmedewerkers vindt Huguette geen goed idee…

Raadpleeg zeker de powerpoint die prof. Smet voor ons heeft gemaakt!

De afwezigen hadden- zoals altijd- ongelijk. Zeker met een multimedia lokaal waar alle technieken én COVIDveilige zitplaatsen verzekerd waren in SMI1 , vrijheidstraat

DANK AAN IEDEREEN DIE DEZE VOORMIDDAG HEEFT MOGELIJK GEMAAKT

Een warme mensenrechten groet

Andreas Verleysen, voorzitter Edhuca Aalst'

De spaghetti-avond was een succes!

Met dank aan alle vrijwilligers!