Nieuwsbrief van april 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Queretaro, 30 april 2022

Beste,

Hier in Mexico gaat ongeveer 27 % van de kinderen van het basisonderwijs (dat is tot en met lager secundair onderwijs) nog steeds niet naar de school, sinds het uitbreken van de pandemie. Iets meer dan twee jaar en één maand thuisblijven en wat nog komt, wellicht tot en met de zomervakantie. Vele kleine gemeenschappen hebben niet eens elektriciteit om de televisieklassen te volgen…

De grootste publieke en private universiteiten beginnen nu te plannen om weer open te gaan en onze jongste zoon Jan heeft nog steeds al zijn lessen online, nu reeds voor de vijfde semester op rij. Heel het onderwijs hinkt nog steeds geweldig achteraan, terwijl alle “essentiële” diensten al heel lang min of meer gewoon doorwerken. Ik vrees dat voor velen hier het onderwijs niet zo essentieel is.

In het project mensenrechteneducatie hebben we natuurlijk ook veel dingen online moeten aanpakken en we zijn de laatste loodjes aan het leggen voor een opleiding “Voorkomen van Geweld” waar we al jaren samenwerken met Puerta Abierta (Open Deur) in Queretaro. Zij hebben twee tehuizen voor meisjes (ongeveer 20) die een heel gewelddadige omgeving hadden en wilden ook werken aan vorming en opvoeding in de samenleving. We vormden verschillende generaties leerkrachten die een diploma kregen voor de intensieve cursus ‘voorkomen van geweld’ waar we met ons project instaan voor vijf modulen (ikzelf heb er drie van 16 uur, en Kitzia die werkt met cirkeldansen en ‘spelen met muziek’ heeft er twee van 8 uur).

Sinds de zomer van vorig jaar werken we aan een online versie voor heel de opleiding en filmden we sessies met verschillende groepen. Eerst het deel ‘samenwerkingsspelen voor de vrede’ (van juni tot augustus) en de twee kortere sessies voor Kitzia (november) en begin dit jaar hadden we ‘ geweldloze conflict-oplossing ’ (januari en februari) en ‘geweldloze communicatie (maart en april). Naast de werking met verschillende groepen leerkrachten – dat ons beeldmateriaal opbracht als ondersteuning – doken we ook verschillende keren de studio in om tientallen steunende teksten in te spreken.

Deze dagen ben ik nu het laatste schriftelijk materiaal aan het inleveren, met o.a. de handboekjes met alle activiteiten die tijdens de sessies voorgesteld werden (plus een reeks extra groepsspelen en technieken), ondersteunende schema’s en tips om in de plaatselijke groepen te werken. Het is de bedoeling om al dat materiaal beschikbaar te stellen voor wie de opleiding online wil volgen.

Ondertussen werken we ook een voorstel uit om diezelfde opleiding aan te bieden tijdens onze grote internaatcursussen waar Kitzia sinds vele jaren de cirkeldansen geeft (of ‘samenwerkingsdansen’ zoals ik die al eens noem) en ikzelf drie cursussen van de opleiding organiseer. Ook andere cursussen (van Carlos uit Spanje en Mercedes uit Nicaragua) kunnen voor het diploma in aanmerking komen. De hele opleiding heeft erkenning via twee private universiteiten van Queretaro (soms via Mondragon Universiteit, en ook via Anahuac Universiteit) en de deelnemers van onze internaatcursussen zouden zich kunnen inschrijven (zonder kosten) en stilaan de kredieten van de opleiding verkrijgen. Twee medewerksters van Puerta Abierta (Regina en Dayana) zouden dan ook af en toe een moduul van de opleiding brengen tijdens onze bijeenkomsten in Kibbutz. Deze zomer zou het de beurt zijn voor Dayana met de cursus die juist ‘Voorkomen van geweld’ noemt (zoals de hele opleiding)… Hopelijk moedigt dat een deel van ons vast publiek aan en -wie weet- misschien trekt het een deel nieuwe leerkrachten.

Gedurende twee-drie jaar zullen we tijdens alle internaatcursussen één of meer modu-len aanbieden die deel vormen van de opleiding. We hebben hier jaren in Queretaro gewerkt met kleine groepjes -ik had in één generatie zeven personen in mijn drie cur-sussen- en de pandemie heeft daar natuurlijk ook hard in gesnoeid zodat we de laatste twee groepen samensloegen en via Zoom alle sessies moesten doen. We hopen in mei of juni opnieuw een heuse groep bijeen te krijgen (zo’n 40 personen) voor een kortere opleiding. Ik zal mijn drie modulen samenvatten in 30 uur (in plaats van drie keer 16).

Half maart hadden we onze traditionele lentecursus, een dag op voorhand cirkeldansen (met Kitzia en Jorge) en dan planden we drie dagen met drie gelijktijdige werkwinkels (met steun van Luis Gerardo en Ingrid). Het was nog steeds moeilijk om mensen warm te krijgen om weer op cursus te gaan, en uiteindelijk hadden we 34 personen voor twee werkwinkels. Het werd onze allerkleinste internaatcursus ooit… zoals je goed kan zien op Facebook (
klik hier voor de Facebookpagina
). We hadden geen internationale cursus, en dat zal zeker ook zijn invloed hebben. Voor de zomercursus werken we weer met Carlos uit Spanje en hopen we opnieuw grotere opkomst te hebben.

Half mei gaan we weer op stap, voor een congres in de Cholula, tegen Puebla, waar we reeds meer dan tien jaar regelmatig deelnamen. Onderbroken door de pandemie gedurende twee jaar met online bijeenkomsten wordt het weer een ‘gewoon’ congres, wellicht weer met vele honderden personen, en ik heb er drie werkwinkels (met verschillende aspecten van samenwerkingsspelen en spelen voor de vrede). En er zijn sporadisch nog wat cursussen gepland: eind juni in Mexico Stad en augustus in Leon, zodat we heel gelijkelijk aan toch weer op ritme beginnen komen.

Ondertussen leggen we ook de laatste hand aan de vijf handboeken met voorstellen voor een heel werkjaar ‘spelen voor de vrede’ voor verschillende leeftijden. Dit materiaal werd voor het eerst gebruikt in Leon (pilootsessies acht jaar geleden reeds) en werd stilaan uitgebreid en gewijzigd. Het zal digitaal materiaal zijn, ter beschikking van alle deelnemers van onze verschillende activiteiten en kan ook opgevraagd worden via onze blogspot of Facebook. Eind mei lanceren we het eerste materiaal (voor leerlingen vierde, vijfde of zesde lagere) en dan volgen de andere met een interval van één of twee maanden.

Dat alles is alleen maar mogelijk dankzij jullie onverdroten steun, die zeker de laatste twee jaar gewoon onmisbaar was om voort te kunnen doen… waarvoor onze hartelijke dank.

Frans Limpens

EDHUCA MEXICO n.g.o. van FRANS LIMPENS
Thuisadres:
Plaza de San Zeferino 234
Col Plazas del Sol
Segunda Section
76099 QRO Queretaro
MEXICO
Tel / Fax : 00 52 442 / 22 33 514
franslimpens@yahoo.com.au

Steun aan het project zonder fiscaal attest op rekeningnummer:
BE03 0010 7721 2884 op naam van Frans Limpens p.a. Goudbloemstraat 53,9300 Aalst

Steun met fiscaal attest vanaf 40 € op jaarbasis op rekeningnummer:
BE84 4358 0341 0159 van VIA DON BOSCO Leopold II laan 195,1080 Brussel
met vermelding: B 459 Edhuca Mexico; Attest aub.