Nieuwsbrief van augustus 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Queretaro, 5 augustus 2019

Beste,

Hoe hebben jullie het gesteld tijdens de hittegolven deze zomer? Temperaturen van veertig graden en meer… da’s toch wel afmattend.

In Mexicali, tegen de grens met de Verenigde Staten is dat de gewone zomertemperatuur gedurende een paar maand. En ondanks de hitte, zetten er zich meer dan honderd jongeren in om gedurende drie weken vacantiecursus te houden in vele marginale wijken. Ze gebruiken daarvoor al jaren tientallen samenwerkingsspelen die we mee helpen kiezen. Heel die werking wordt ondersteund door paters Escolapios die een seminarie hebben in de streek (in Tijuana), waar twintigers en dertigers uit heel het land (en ook enkelen uit het buitenland) hun studies komen doen. Het zijn meestal latere roepingen en gewoonlijk heel overtuigde mannen.

Een heel groepje van deze seminaristen kwam deze zomer weer over naar Queretaro, tijdens hun zomervakantie, om onze grote internaatcursus te volgen. In november komt er ook sinds verschillende jaren een groepje jongeren over (uit Tijuana, Mexicali en Ensenada, met steun van de Escolapios), maar in de zomer offeren de seminaristen een deel van hun vakantie op, en betalen ze zelf de onkosten. Benito en Manuel zijn daar een paar jaar terug mee begonnen, en nu waren ze met vijf. Ook Silvia, een gepensioneerde vrijwilligster uit Tijuana, was van de partij. Tijuana is drie uur vliegen vanuit Mexico Stad.

Er waren deze zomer ook mensen uit Matamoros (5) en Sonora (2) in het hoge noorden, en Pedro kwam helemaal uit Chiapas (tegen Guatemala), terwijl Melissa speciaal overkwam vanuit Costa Rica. En Carlos, onze cursusbegeleider uit Spanje, komt ook jaar in jaar uit naar Queretaro, als vrijwilliger, zonder echt alle onkosten onderweg -zoals de trein van Valladolid naar Madrid- aan te rekenen.

Ik was begin deze zomer in Ciudad Juarez, deelstaat Chihuahua, net aan de grens met de VS, op uitnodiging van enkele trouwe deelnemers van onze internaatcursussen. Miguel Angel vertelt aan iedereen die het wil horen hoe de samenwerkingsspelen voor de vrede zijn leven veranderen, en Candy getuigt van haar werk in een buurt met ontzettend veel geweld en hoe de spelen werkelijk een verschil hebben gemaakt. Ciudad Juarez is triestig bekend om het vele geweld, vooral tegen jonge vrouwen.

In diezelfde deelstaat, in de hoofdstad Chihuahua, werkte ik ook met meer dan honderd kinderen, en met een dertigtal jonge begeleiders uit Ciudad Juarez en Chihuahua, in het kader van een jarenlange samenwerking (verschillende mensen kwamen reeds over naar Queretato en ik ga regelmatig bij hen werken), gericht op kansarme wijken.

Het is echt bemoedigend om te zien hoe onze spelen werkelijk bijdragen om een klimaat van vrede en mensenrechten op te bouwen, door te beginnen met het dagelijks samenleven en de omgang met mekaar in de klas, op de speelplaats, in de wijk,…

Het gaat natuurlijk niet om één spel, maar om een langdurige werking, als je daadwerkelijke resultaten wil zien. Volgende week neem ik deel aan een evaluatie van zo’n programma in Michoacan, een van de deelstaten in Mexico met meest geweld. Ikzelf heb slechts een weekje kunnen meewerken in een van de scholen in Uruapan, in de zwakste groepen van secundair onderwijs, in de groepen die ‘s namiddags les volgen (steevast minder sterke leerlingen). De Nationale Universiteit heeft er een hele werking rond het vermijden van geweld en in oktober mocht ik eraan deelnemen.

Ik ben net terug van een andere langer durende samenwerking, in een van de armste streken van deelstaat Mexico. San Felipe del Progreso en San Jose del Rincon zijn heel gemargineerde gemeentes, met inheemse bevolking (Mazahuas). Vision Mundial werkt er al vele jaren voor de rechten van het kind, vooral via beurzen voor kinderen die naar school gaan. Ik werk regelmatig met de leerkrachten -in september zou ik zo’n 60-70 leerkrachten secundair onderwijs voor de tweede keer mogen begeleiden- en heb al veel klassen bezocht met korte spelen. Vorige vrijdag was het nu de beurt aan de vrijwilligsters. Een hondertal inheemse vrouwen, dikwijls met hun kleinste kinderen op schoot.

Zoals jullie merken krijgen we vrij regelmatig grote groepen. Overmorgen worden het alle leerkrachten van een grote school in Monterrey (Colegio Labastida). Zo’n 70-80 mannen en vrouwen, een hele werkdag trachten te motiveren en materiaal achter te laten zodat ze zelf ook verder kunnen. Dat wordt steeds eenvoudiger: we geven gewoon een link door en iedereen kan onze 1848 spelen downloaden. De uitdaging blijft natuurlijk hoe we de leerkrachten kunnen aanmoedigen om ook werkelijk iets te doen in hun groepen met al dat materiaal.

Binnen veertien dagen mag ik ook nog eens werken met een van de officiële mensenrechtencommissies, van deelstaat Guanajuato, hier dichtbij, waar we ook al jaren mee samenwerken. Het wordt een hele zaterdag voor ongeveer 110 personen. Al het personeel van de commissie zal van de partij zijn. Een dertigtal mensen hebben reeds een internaatcursus gevolgd bij ons, zodat de uitdaging dubbel groot is: iets aanbieden dat niet te veel herhaling is voor die groep.

Ook hier in Queretaro hebben we een contract over verschillende jaren, met Paxia, een werking vredesopvoeding in schoolverband. Net als vorig jaar wordt er weer een intensieve vorming opgezet voor een groep geinteresseerden. Ikzelf krijg drie modulen voor een totaal van 56 uur cursuswerk, verspreid over vrijdagnamiddag en zaterdagen van eind augustus tot december. Paxia werkt met kansarme kinderen, die zelfs buiten de gewone openbare school vallen, en die opgevangen worden door de “dienst van het gezin” in enkele gebouwen in het centrum van Queretaro.

Al ons werk blijft nog steeds mogelijk, nu reeds bijna 31 jaar, dankzij jullie onverdroten steun vanuit Aalst en omstreken, waarvoor hartelijk dank.

Frans Limpens

EDHUCA MEXICO n.g.o. van FRANS LIMPENS
Thuisadres:
Plaza de San Zeferino 234
Col Plazas del Sol
Segunda Section
76099 QRO Queretaro
MEXICO
Tel / Fax : 00 52 442 / 22 33 514
franslimpens@yahoo.com.au

Steun aan het project zonder fiscaal attest op rekeningnummer:
BE03 0010 7721 2884 op naam van Frans Limpens p.a. Goudbloemstraat 53,9300 Aalst

Steun met fiscaal attest vanaf 40 € op jaarbasis op rekeningnummer:
BE84 4358 0341 0159 van VIA DON BOSCO Leopold II laan 195,1080 Brussel
met vermelding: B 459 Edhuca Mexico; Attest aub.