Voorstelling
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep vrijwilligers die instaan voor het onderhouden van contacten met Edhuca Mexico opgestart en bezield door onze stadsgenoot Frans Limpens in Queretaro Mexico.
Wij werken dan ook vanuit Aalst.
De groep is samengesteld uit familieleden en bekenden merendeels uit Aalst en omgeving.

Wij hebben deze benaming aangenomen naar analogie met de VZW naar Mexicaans recht.
Wat Doen Wij?

1. Wij staan in voor de organisatie van infosessies over het project in Mexico. We organiseren dit bij voorkeur tijdens de tweejaarlijkse verlofperiode van Frans in Belgiƫ. In die sessies geeft hij dan aanschouwelijke uitleg over zijn werkmethode.

2. Wij ijveren voor het meefinancieren van zijn werking en regelen de betalingen van de sociale lasten en de mutualiteitbijdragen voor Frans en zijn gezin.

Ons hierbij steunen kan op rekeningnummer:
BE61 0018 2824 8017
op naam van EDHUCA AALST p.a. Goudbloemstraat 53,9300 Aalst
3. Wij verspreiden zijn driemaandelijkse Nieuwsbrief waarin hij zijn achterban op de hoogte houdt van zijn activiteiten in Mexico en enkele omliggende landen van Zuid-Amerika.

4. Wegens financiƫle besparingen en andere inzichten over ontwikkelingshulp vanwege de stedelijke overheid, zijn de activiteiten van de Ris en Casa Del Mundo (hopelijk tijdelijk ) opgeschort.

5. We organiseren enkele malen per jaar een of andere activiteit in Aalst om de werking van Frans in Mexico te financieren.

6. In de mate van het mogelijke werken we samen met andere organisaties die een gelijkaardige werking opzetten.

7. Wij nemen rond St Maarten deel aan de actie 11 11 11

8. Het is uiteraard zeer bedroevend dat onze werking momenteel zo ernstig verstoord wordt door de beperkende maatregelen om de coronacrisis in te dijken. Maar het is niet anders. Daardoor valt ook onze medewerking aan het actieweekend van 11 11 11 weg.
Wie meer wil weten over het project dat we steunen, kan onze uitgebreide historiek lezen.