glij met jouw cursor over de foto's en ontdek meer
Frans Limpens startte Edhuca Mexico op, eerst in Mexico city nadien in Queretaro
Hij werkt via cursussen aan mensenrechteneducatie. De cursussen worden vooral ingericht voor leerkrachten of mensen die nadien zelf deze curussen gebruiken.
Voornaamste hulpmiddel zijn spelen. Hij noemt het spelen voor de vrede. Via het cursusmateriaal verspreid door Edhuca zelf kan men nadien deze spelen zelf hanteren.
Wij zijn een groep vrijwilligers die instaan voor het onderhouden van contacten met Edhuca Mexico opgestart en bezield door onze stadsgenoot Frans Limpens in Queretaro Mexico.
Wij werken dan ook vanuit Aalst.
De groep is samengesteld uit familieleden en bekenden merendeels uit Aalst en omgeving.

Wij hebben deze benaming aangenomen naar analogie met de VZW naar Mexicaans recht
1. Wij staan in voor de organisatie van infosessies over het project in Mexico. We organiseren dit bij voorkeur tijdens de tweejaarlijkse verlofperiode van Frans in België. In die sessies geeft hij dan aanschouwelijke uitleg over zijn werkmethode.

2. Wij ijveren voor het meefinancieren van zijn werking en regelen de betalingen van de sociale lasten en de mutualiteitbijdragen voor Frans en zijn gezin.

3. Wij verspreiden zijn driemaandelijkse Nieuwsbrief waarin hij zijn achterban op de hoogte houdt van zijn activiteiten in Mexico en enkele omliggende landen van Zuid-Amerika.

Edhuca Aalst probeert financiële steun bijeen te krijgen ondermeer door het organiseren van verwenmaaltijden
Edhuca Aalst werkt samen met andere organisaties

Edhuca Aalst probeert om ook hier
de kennis van en het respecteren van
de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens
vorm te geven.

Activiteiten van Edhuca Aalst

Edhuca Aalst organiseerde een

op zaterdag 28/10

Het was een geslaagde avond met een kleine 100-tal spaghetti-eters.
Het was een gezellige avond.
Iedereen heeft kunnen genieten van een heel smakelijke spaghetti
en hebben hiermee ondertussen ook het project ondersteund.

Van harte bedankt!

Edhuca Aalst
stond 3 september met een stand op Casa del Mundo

Heel wat mensen hebben ons standje gepasseerd, toonden interesse voor het project en ondersteunden ons financieel. Waarvoor echt onze dank.
Voor de tweede keer in meer dan 15 jaar kon ik aanwezig zijn bij het opstellen en uitvoeren van de standplaats voor Edhuca Aalst in Casa del Mundo.
Zaterdagnamiddag een dozijn standplaatsen helpen openzetten, en zondag onze standplaats klaarzetten en bemannen.
Het mooie weer heeft zeker geholpen om veel volk aan te trekken en we hadden gewoontetrouw weer wat nieuwe artesanale diertjes, doodskopjes en amatepapier boekwijzers om te verkopen, naast strips, een tiental t-shirts, poppetjes… als voorwendsel om ook wat te zeggen over het project van Edhuca in Mexico en strooibriejes door te geven. Ook de Kunstverkoop werd aangebracht (affiches en strooibriefjes.
Uiteindelijk komt het er toch niet zoveel van om echt wat meer te vertellen over de werking, maar het is een goede gelegenheid om veel mensen eens terug te zien en te groeten.
Ik had een moment om een kort gesprekje over Edhuca te houden op het podium, net na een heel goed optreden van cubaanse salsa en chachacha, bolero en son… Toch niet zo eenvoudig om kort iets interessant te zeggen over cursuswerk in Mexico. Ik probeerde een heel kort spel met heel het publiek aan de lange tafels, maar dat was geen groot succes. Actieve deelname, wat de kern is van vorming met spelen, is natuurlijk niet evident met terrasjespubliek. Ook de kunstverkoop werd op het podium aangekondigd.
Het mooie weer en de talrijke opkomst hebben wel gezorgd dat we een mooie omzet, over de 250 euro, hebben kunnen maken, wat toch goed meegenomen is.

Met hartelijke dank aan heel de ploeg medewerkers,

Frans Limpens