glij met jouw cursor over de foto's en ontdek meer
Frans Limpens startte Edhuca Mexico op, eerst in Mexico city nadien in Queretaro
Hij werkt via cursussen aan mensenrechteneducatie. De cursussen worden vooral ingericht voor leerkrachten of mensen die nadien zelf deze curussen gebruiken.
Voornaamste hulpmiddel zijn spelen. Hij noemt het spelen voor de vrede. Via het cursusmateriaal verspreid door Edhuca zelf kan men nadien deze spelen zelf hanteren.
Wij zijn een groep vrijwilligers die instaan voor het onderhouden van contacten met Edhuca Mexico opgestart en bezield door onze stadsgenoot Frans Limpens in Queretaro Mexico.
Wij werken dan ook vanuit Aalst.
De groep is samengesteld uit familieleden en bekenden merendeels uit Aalst en omgeving.

Wij hebben deze benaming aangenomen naar analogie met de VZW naar Mexicaans recht
1. Wij staan in voor de organisatie van infosessies over het project in Mexico. We organiseren dit bij voorkeur tijdens de tweejaarlijkse verlofperiode van Frans in België. In die sessies geeft hij dan aanschouwelijke uitleg over zijn werkmethode.

2. Wij ijveren voor het meefinancieren van zijn werking en regelen de betalingen van de sociale lasten en de mutualiteitbijdragen voor Frans en zijn gezin.

3. Wij verspreiden zijn driemaandelijkse Nieuwsbrief waarin hij zijn achterban op de hoogte houdt van zijn activiteiten in Mexico en enkele omliggende landen van Zuid-Amerika.

Edhuca Aalst probeert financiële steun bijeen te krijgen ondermeer door het organiseren van verwenmaaltijden
Edhuca Aalst werkt samen met andere organisaties

Edhuca Aalst probeert om ook hier
de kennis van en het respecteren van
de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens
vorm te geven.

Activiteiten van Edhuca Aalst

Beste sympathisant van Edhuca aalst

graag stellen wij u onze volgende financiële actie voor.
Samen met 14 andere organisaties die (kans)armoede bestrijden organiseren we een
kunstverkoop.

We brachten een kleine vierhonderd kunstwerken samen die we vanaf 2 maart te koop aanbieden.
Het principe is:
aankoop met recht van opbod.

Locatie: VTI, Vakschoolstraat 41, 9300 aalst.
Parkeren kan op de VTI parking Assererndries.

Vernissage- Start kijk weekend: zaterdag 2 maart 13 u.

Kijkdag: zondag 3 maart van 11 tot 18 u.

Kijk- en Verkoopweekend: zaterdag 9 en zondag 10 maart van 11 tot 18 u.

Volg nu al de aangroei van onze collectie op

(klik links op het logo om de link te openen)

Kom zo ook meer te weten over al onze zusterorganisaties.

Deel de link (https://solidariteitisdekunst.inkleur.be/per-opbod) in uw bericht aan al uw leden en corrspondenten.
Tijd om véél reclame te maken!

Met solidaire groeten,

Het bestuur van Edhuca aalst.